Kontrola wiadomości teoretycznych i bezpieczeństwa lotniczego jest już dostępna online w linku znajdującym się poniżej:

KWT i BL 2021

Opłata za KWT wynosi 40 zł. Należy ją uiścić na numer konta bankowego nr: 53 1140 2004 0000 3302 7897 7858.