SZKOLENIA SZYBOWCOWE

Przygoda życia na wyciągnięcie ręki.

Aeroklub Mielecki posiada aktualne certyfikaty: Organizacji Szkolenia Lotniczego nr PL/CTO-20/2010/1 oraz Ośrodka Szkolenia Lotniczego nr PL/FTO/-20/2010/1 roku wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dysponujemy zapleczem dydaktyczno-technicznym do prowadzenia szkoleń. W ramach posiadanych certyfikatów prowadzimy szkolenia do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL.

Podczas sezonu lotnego w ustalonym terminie rozpoczyna się teoretyczny kurs do uzyskania licencji pilota szybowcowego – SPL. Zajęcia odbywać się będą przez 5-6 kolejnych weekendów w siedzibie Aeroklubu na lotnisku w Mielcu.

Szkolenie obejmuje 60 godzin wykładów z przedmiotów:
1. Prawo lotnicze
2. Ogólna wiedza o szybowcu
3. Osiągi i planowanie lotu
4. Człowiek – możliwości i ograniczenia
5. Meteorologia
6. Nawigacja
7. Procedury operacyjne
8. Zasady lotu
9. Łączność
10. Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne w powietrzu rozpocznie się w ustalonym terminie na początku wakacji i odbywać się będzie na szybowcach typu SZD-9 Bocian, KR-03A Puchatek lub SZD-50-3 Puchacz. Jeżeli będą sprzyjać warunki atmosferyczne i nie będzie opuszczać się dni lotnych, szkolenie można ukończyć w ciągu 2 tygodni. W ramach szkolenia każdy szkolony wykona minimum 47 lotów za wyciągarką z instruktorem, w tym 5 lotów samodzielnych po kręgu.

Do szkolenia praktycznego mogą przystąpić osoby, które spełniają poniższe warunki:
-ukończyły kurs teoretyczny;
-posiadają orzeczenie lekarskie wg klasy 1 lub 2;
-ukończyły 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest potwierdzona zgoda prawnego opiekuna);
-posiadają co najmniej wykształcenie gimnazjalne lub kontynuują naukę w szkole pozwalającej na uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania lotniczo-lekarskie dla personelu lotniczego klasy II (m.in. da pilotów szybowcowych) wykonują wyłącznie zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lekarze – orzecznicy.

ZACZNIJ DZISIAJ SPEŁNIAĆ MARZENIA