CENNIK – SZYBOWCE

Szkolenie szybowcowe za wyciągarką:

Teoretyczne:
Osoby do 25 r.ż. – 600,00 zł
Osoby powyżej 25 r.ż. – 800,00 zł

Praktyczne:
Osoby do 25 r.ż.  – 2 900,00 zł
Osoby powyżej 25 r.ż.  – 3 300,00 zł

Szkolenie uzupełniające do licencji pilota szybowcowego SPL:

Przygotowanie do lotów termicznych i lądowania w terenie przygodnym (max. 16 lotów, max. 2h nalotu) – 800,00 zł

Nauka wykonywania lotów termicznych (max. 10 lotów, max. 10h nalotu) – 1 200,00 zł

Lot nawigacyjny: z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55NM) lub samodzielny na odległość co najmniej 50 km (27 NM)
(max. 2 loty, max 2 h nalotu) – 300,00 zł

Przeszkolenie na nowy rodzaj startu: za samolotem po szkoleniu podstawowym za wyciągarką (max. 23) – 2 000,00 zł*

* – realizacja niniejszego szkolenia nie jest obowiązkowa wg programu do licencji pilota szybowcowe – przeszkolenie na nowy rodzaj startu umożliwi pilotowi
w przyszłości wykonywanie lotów przy zastosowaniu dwóch rodzajów startu: za wyciągarką oraz za samolotem. Procedura wpisania nowego rodzaju startu
do posiadanej już licencji wiąże się z dodatkowym szkoleniem i dodatkowym egzaminem LKE oraz ponownym wydaniem licencji SPL.

Loty szybowcowe:

Start za wyciągarką:
Członkowie zwyczajni – 15,00 zł
Członkowie wspierający – 20,00 zł
Członkowie stowarzyszeni**** – 24,00 zł

Start za samolotem (zł/1min.):
Członkowie zwyczajni – 9,50 zł
Członkowie wspierający – 11,50 zł
Członkowie stowarzyszeni**** – 13,50 zł

Szybowiec (zł/h):
Dwumiejscowy****
– loty szkolne – 100,00 zł
– loty treningowe ***** – 45,00 zł

Jednomiejscowy****
szybowiec drewniany:
– loty szkolne – 75,00 zł
– loty treningowe***** – 40,00 zł

szybowiec laminatowy*****: – 60,00 zł

**** – ceny dla członków stowarzyszonych AM z innych ośrodków lotniczych – są o 25% większe, tj. ww. opłata x 125%

***** – dla pilotów szybowcowy (licencjonowanych) zrzeszonych w AM istnieje możliwość obniżenia opłat za loty treningowe:
1) o 10% w przypadku systematycznego odpracowywania prac społecznych. Sposób odpracowywania prac społecznych:
– w miesiącach styczeń – marca: należy przepracować co najmniej 10h
– w miesiącach od kwietnia do września – należy przepracować w każdym miesiącu co najmniej 5 h – aby można było obniżyć o 10% kwotę za wykonane loty
w danym miesiącu (analogicznie: w kwietniu, …, we wrześniu)
– w miesiącach od października do grudnia – należy przepracować co najmniej 10h
Liczbę godzin należy sumować, tj. przykład: na koniec miesiąca czerwca pilot powinien mieć odpracowane co najmniej 25h prac społecznych, aby móc korzystać
ze zniżki. Podsumowując: pilot, który chce rozpocząć loty w danym roku kalendarzowym np. w miesiącu czerwcu – aby móc stosować zniżkę 10% powinien mieć
odpracowane 25h.
Prace społeczne powinny być zapisywane w „Dzienniczku prac społecznych” – druk dostępny u przewodniczącego sekcji szybowcowej. Każdorazowo prace
społeczne powinny być poświadczone w ww. dzienniczku przez Dyrektora AM lub Szefa Technicznego.

2) o 10% w przypadku wpłacenia za loty treningowe „z góry” – minimalna liczba godzin jaką trzeba wpłacić z góry, aby można było skorzystać ze zniżki to 15h
lub więcej.

3) zniżki podlegają zsumowaniu – tj. przy spełnieniu warunków dla zniżki opisanej w pkt. 1 oraz 2 – należna zniżka przy wpłacie za loty „z góry” to 20%. UWAGA!!!
– jeżeli pilot w momencie wpłacenia „z góry” opłat za loty spełniał warunki do zastosowania łącznej zniżki 20%, tj. posiadał odpracowaną wymaganą liczbę godzin
prac społecznych, a później zaniechał wykonywania prac społecznych – na koniec każdego miesiąca, w którym nie wykonał wymaganej liczby prac społecznych
(min. 5h w sezonie lotnym), zostanie mu wówczas naliczona opłata z tytułu niewykonanych prac społecznych, tj. 5h x 10,00zł = 50,00 zł.

4) W przypadku wypracowania większej ilości godzin prac społecznych istnieje możliwość odliczenia od kwoty lotów 10 zł za każdą dodatkową godzinę prac
społecznych, tj. przy przepracowaniu dodatkowych 5h przysługuje zniżka 50,00zł od kwoty za loty w danym miesiącu.

Loty zapoznawcze:

Lot po kręgu do 15 min. – start za wyciągarką – 150,00 zł
Lot po kręgu do 15 min. – start za samolotem – 200,00 zł
Hol szybowca na wysokość 1000m – start za samolotem – 500,00 zł

Opłaty dodatkowe:

Transport szybowca wózkiem (zł/km) – 1,23 zł
Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT) – 35,00 zł
Wydanie zaświadczenia – innego niż: „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego” (po podstawowym szkoleniu szybowcowym) oraz „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji pilota szybowcowego – SPL” (po realizacji całego szkolenia praktycznego do licencji SPL w ATO AM) – 50,00 zł
Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS) – 200,00 zł