SZKOLENIA SPADOCHRONOWE

Gwarantujemy extremalne doświadczenia.

Aeroklub Mielecki posiada aktualny certyfikat Urzędu Lotnicta Cywilnego w zakresie szkolenia spadochronowego do Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego PJ(B), PJ(C) oraz PJ(D), potwierdzony wpisem do Rejestru Podmitów Szkolących nr. 96RPS-06/2013/1 Sekcja Spadochronowa Aeroklubu Mieleckiego organizuje podstawowe kursy spadochronowe metodą Static Line. Podstawowy kurs teoretyczny trwa ok. 3 dni, składa się na niego 8 godzin zajęć teoretycznych, uzupełnianych zajęciami praktycznymi na ziemi, następnie w powietrzu.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 8 godzin wykładów z przedmiotów:
1. Prawo lotnicze
2. Człowiek – możliwości i ograniczenia
3. Ogólne bezpieczeństwo skoków
4. Ogólna wiedza o spadochronie
5. Teoria skoku spadochronowego
6. Zasady skoku spadochronowego

Szkolenie praktyczne naziemne z zagadnień:
1. Trapez
2. Skocznia
3. Statek powietrzny lub jego makieta
4. Gaszenie czaszy
5. Układanie głównych spadochronów

Szkolenie praktyczne w powietrzu.
Pierwsze skoki odbywają się z wysokości 1000m – 1200m z samoczynnym otwarciem spadochronu z samolotu typu PZL-101 Gawron lub An-2. Mają za zadanie zapoznać ucznia – skoczka z przebiegiem skoku i przyzwyczaić do nowych warunków. W kolejnych skokach uczeń poznaje zachowanie swojego ciała w powietrzu i samodzielnie otwiera spadochron.

Warunki przystąpienia do kursu spadochronowego i wymagane dokumenty:
– ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest potwierdzona zgoda prawnego opiekuna);
– wykształcenie – podstawowe
– indywidualna polisa OC osoby eksploatującej statek powietrzny na kwotę 10 000SDR (tj. ok. 50 000 PLN)
– indywidualna polisa NNW przy wykonywaniu skoków spadochronowych

ZACZNIJ DZISIAJ SPEŁNIAĆ MARZENIA