CENNIK

Jednorazowa opłata wpisowa do:

Sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej:

• osoby do 25 r. ż. – uczący się – 200,00 zł
• osoby powyżej 25 r. ż. – 250,00 zł

Sekcji modelarskiej i historycznej – 10,00 zł

Składki członkowskie:

Poniżej 25 r. ż.:

• składka roczna* – 240,00 zł
• składka miesięczna – 30,00 zł

Powyżej 25 r. ż.:

• składka roczna* – 360,00 zł
• składka miesięczna – 40,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/pilot, który nie ma uregulowanych bieżących opłat z tytułu składek członkowskich zostaje zawieszony w lotach do momentu ich zapłacenia!!! W przypadku nieopłacenia składek powyżej 6 miesięcy następuje skreślenie z listy członków.

Opłata przedsezonowa:

Sekcja szybowcowa:

• wpłata do 31.03 br. – 300,00 zł
• wpłata po 31.03 br. – 400,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/Pilot nie może rozpocząć lotów w danym roku kalendarzowym w przypadku braku uregulowania opłaty przedsezonowej. Opłata nie dotyczy uczniów, którzy w bieżącym roku kalendarzowym rozpoczęli podstawowe szkolenie szybowcowe – tj. członków stowarzyszonych AM.