CENNIK

Jednorazowa opłata wpisowa do:

Sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej:

• osoby do 25 r. ż. – uczący się – 200,00 zł
• osoby powyżej 25 r. ż. – 250,00 zł

Sekcji modelarskiej i historycznej – 10,00 zł

Składki członkowskie:

Poniżej 25 r. ż.:

• składka roczna płatna do 31.03 br.* – 240,00 zł
• składka miesięczna – 40,00 zł

Powyżej 25 r. ż.:

• składka roczna płatna do 31.03 br.* – 360,00 zł
• składka miesięczna – 50,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/pilot, który nie ma uregulowanych bieżących opłat z tytułu składek członkowskich zostaje zawieszony w lotach do momentu ich zapłacenia!!!

Członkowie z zaległościami powyżej 6-ciu miesięcy będą usuwani z członkowstwa w AM.

* – opłata roczna reguluje należność z tytułu składek za okres od stycznia do grudnia bieżącego roku. Opłatę roczną należy dokonąć do 31 marca roku składkowego aby skorzystać z upustu. Członka, który nie dokona wpłaty na składkę roczną do końca marca bierzącego roku, obowiązuje 12 składek miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązuje składka.

Opłata przedsezonowa:

Sekcja szybowcowa:

• wpłata do 31.03 br. – 300,00 zł
• wpłata po 31.03 br. – 400,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/Pilot nie może rozpocząć lotów w danym roku kalendarzowym w przypadku braku uregulowania opłaty przedsezonowej. Opłata nie dotyczy uczniów, którzy w bieżącym roku kalendarzowym rozpoczęli podstawowe szkolenie szybowcowe – tj. członków stowarzyszonych AM.