CENNIK

Jednorazowa opłata wpisowa do:

Sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej:

• osoby do 25 r. ż. – uczący się – 200,00 zł
• osoby powyżej 25 r. ż. – 250,00 zł

Sekcji modelarskiej i historycznej – 10,00 zł

Składki członkowskie:

Poniżej 25 r. ż.:

• składka roczna płatna do 31.03 br.* – 240,00 zł
• składka miesięczna – 40,00 zł

Powyżej 25 r. ż.:

• składka roczna płatna do 31.03 br.* – 360,00 zł
• składka miesięczna – 50,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/pilot, który nie ma uregulowanych bieżących opłat z tytułu składek członkowskich zostaje zawieszony w lotach do momentu ich zapłacenia!!!

Członkowie z zaległościami powyżej 6-ciu miesięcy będą usuwani z członkowstwa w AM.

* – opłata roczna reguluje należność z tytułu składek za okres od stycznia do grudnia bieżącego roku. Opłatę roczną należy dokonąć do 31 marca roku składkowego aby skorzystać z upustu. Członka, który nie dokona wpłaty na składkę roczną do końca marca bierzącego roku, obowiązuje 12 składek miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązuje składka.

Opłata przedsezonowa:

Sekcja szybowcowa:

• wpłata do 31.03 br. – 400,00 zł
• wpłata po 31.03 br. – 500,00 zł

Sekcja historyczna oraz fotograficzno-filmowa: 24,00 zł – składka roczna (2 zł/miesiąc)

Uczeń/Pilot nie może rozpocząć lotów w danym roku kalendarzowym w przypadku braku uregulowania opłaty przedsezonowej. Opłata nie dotyczy uczniów, którzy w bieżącym roku kalendarzowym rozpoczęli podstawowe szkolenie szybowcowe – tj. członków stowarzyszonych AM.

Zasady obowiązujące pilotów i pilotów-uczniów korzystających ze sprzętu Aeroklubu Mieleckiego:

  1. Przed rozpoczęciem sezonu każdy pilot musi mieć opłacone i wprowadzone wszystkie składki członkowskie, opłaty przedsezonowe, opłacone KWT, oraz opłaty wpisowe do sekcji. Piloci, którzy nie będą mieli uregulowanych powyższych płatności, będą rozliczani za loty po cenach komercyjnych.
  2. Obowiązkowa przedpłata 500+, która musi być uiszczona przed rozpoczęciem sezonu lotnego. Wpłacona kwota 500 zł na konto AM będzie w 100% rozliczona za wykonane loty szybowcowe w danym sezonie i będzie widoczna po wpłacie w saldzie punktowym eChrono na plus.
  3. Obowiązkiem każdego pilota będzie posiadanie nieujemnego salda punktów w eChrono przed rozpoczęciem dnia lotnego po wykorzystaniu 500+. Piloci, którzy będą mieli ujemny stan salda punktów w eChrono mogą przed dniem lotnym okazać kierownikowi lotów dowód wpłaty na konto AM lub uiścić zaległą wpłatę gotówką w kasie AM, co jest warunkiem dopuszczenia do lotów.
  4. W przypadku zalegania w opłatach za loty i składki pilot nie będzie dopuszczony do lotów.