Szkolenia instruktrów szybowcowych FI(S) 2018-01-11T10:19:50+00:00

Szkolenia instruktrów szybowcowych FI(S)

Dziel się pasją

Prowadzimy szkolenia do uzyskania uprawnienia Instruktora Szybowcowego FI (S).

Szkolenia teoretyczne prowadzone są w naszych salach wykładowych.

Praktyka odbywa się na szybowcu SZD-50-3 Puchacz.

Teoria: 60 h.

Praktyka: nie mniej niż 5h.


Organizujemy seminaria dla instruktorów szybowcowych FI (S) w celu:

  1. odświeżenia wiadomości teoretycznych
  2. zapoznanie się z aktualnymi przepisami
  3. przedłużenie ważności uprawnień

Szkolenie obejmuje 60 godzin wykładów z przedmiotów: – UZUPELNIC WLASCIWE
1. Prawo lotnicze
2. Ogólna wiedza o szybowcu
3. Osiągi i planowanie lotu
4. Człowiek – możliwości i ograniczenia
5. Meteorologia
6. Nawigacja
7. Procedury operacyjne
8. Zasady lotu
9. Łączność
10. Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne w powietrzu rozpocznie się w ustalonym terminie na początku wakacji i odbywać się będzie na szybowcach typu SZD-9 Bocian, KR-03A Puchatek lub SZD-50-3 Puchacz. Jeżeli będą sprzyjać warunki atmosferyczne i nie będzie opuszczać się dni lotnych, szkolenie można ukończyć w ciągu 2 tygodni. W ramach szkolenia każdy szkolony wykona 50-60 lotów za wyciągarką z instruktorem, w tym 10 lotów samodzielnych po kręgu.

Do szkolenia praktycznego mogą przystąpić osoby, które spełniają poniższe warunki:
-ukończyły kurs teoretyczny;
-posiadają orzeczenie lekarskie wg klasy 1 lub 2;
-ukończyły 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest potwierdzona zgoda prawnego opiekuna);
-posiadają co najmniej wykształcenie gimnazjalne lub kontynuują naukę w szkole pozwalającej na uzyskanie takiego wykształcenia.

Badania lotniczo-lekarskie dla personelu lotniczego klasy II (m.in. da pilotów szybowcowych) wykonują wyłącznie zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lekarze – orzecznicy.

ZACZNIJ DZISIAJ SPEŁNIAĆ MARZENIA

ZAPISZ SIĘ NA KURS