Cennik – Spadochrony 2018-01-12T12:20:17+00:00

CENNIK – SPADOCHRONY

Szkolenie do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego:

Kurs teoretyczny oraz 1 skok – 750,00 zł
Dodatkowe 2 skoki po ukończeniu kursu – 200,00 zł

Opłata za skoki spadochronowe::

Członkowie Aeroklubu Mieleckiego (zwyczajni, wspierający, stowarzyszeni):

Poziom wyszkolenia:
• 1 – 10 skoków: skok do 1000m – 100,00 zł
• 11 – 20 skoków: skok do 1000m – 70,00 zł
• powyżej 20 skoków: skok do 1000m – 50,00 zł

Członkowie innych Aeroklubów Regionalnych**:

Poziom wyszkolenia:
• 1 – 10 skoków: skok do 1000m – 110,00 zł
• 11 – 20 skoków: skok do 1000m – 80,00 zł
• powyżej 20 skoków: skok do 1000m – 60,00 zł

* – realizacja niniejszego szkolenia nie jest obowiązkowa wg programu do licencji pilota szybowcowe – przeszkolenie na nowy rodzaj startu umożliwi pilotowi
w przyszłości wykonywanie lotów przy zastosowaniu dwóch rodzajów startu: za wyciągarką oraz za samolotem. Procedura wpisania nowego rodzaju startu
do posiadanej już licencji wiąże się z dodatkowym szkoleniem i dodatkowym egzaminem LKE oraz ponownym wydaniem licencji SPL.

* – Opłata za wyżej wymienione szkolenie teoretyczne będzie o 100% wyższa dla osób, które planują odbyć szkolenie praktyczne w innej Organizacji/Ośrodku Szkolenia Lotniczego.

** – członek Aeroklubu Regionalnego posiadający skierowanie do Aeroklubu Mieleckiego.