Available courses

Egzamin KWT 2024


Obowiązkowy egzamin przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2024 - kontrola wiadomości teoretycznych. 

Do egzaminu można podejść dwa razy, a egzamin zalicza wynik 75% pozytywnych odpowiedzi.

Każdy pilot obowiązkowo musi zdać egzamin KWT przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2024.


Po pozytywnym zdaniu egzaminu:
Moje kursy > Kontrola Wiadomości Teoretycznych 2024 > KWT 2024 > Na tej stronie należy wydrukować swoje wyniki za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + P
Z wydrukowanymi wynikami należy zgłosić się do działu wyszkolenia.

Powodzenia!