Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Samolotowe

Aeroklub Mielecki posiadaja aktualny certyfikat Organizacji Szkolenia Lotniczego nrPL/CTO-20/2010/1 ważny do 30.11.2012 roku wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dysponujemy zapleczem dydaktyczno-technicznym do prowadzenia szkoleń. W ramach posiadanego certyfikatu prowadzimy szkolenia specjalistyczne samolotowe o nw. zakresie:
– lotów połączonych z wyrzucaniem skoczków spadochronowych;
– holowania szybowców;
– przeszkolenia na nowy typ (lub wersję) statków powietrznych.

Do powyższych szkoleń mogą przystąpić osoby, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają wymagane zaświadczenia potwierdzające odbytą praktykę lotniczą;
– posiadają aktualne protokoły z Kontroli Wiadomości Teoretycznych (KWT) oraz Kontroli Techniki Pilotażu (KTP);
– posiadają orzeczenie lekarskie wg klasy 1 lub 2 (informacje o uzyskaniu orzeczenia lekarskiego można uzyskać tutaj);

Badania lotniczo-lekarskie dla personelu lotniczego (m.in. dla pilotów samolotowych) wykonują wyłącznie zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
lekarze – orzecznicy

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (17) 788 76 95, (17) 788 77 20, email:biuro@aeroklub.mielec.pl

Interesuje Cię historia
Aeroklubu Mieleckiego
Zapraszamy do działu Historia
Bogata galeria zdjęć
sekcji szybowcowej oraz
prezentacja naszych maszyn!
Zainteresowny szkoleniami?
Zapraszamy do działu
poświęconemu szkoleniam!
Zapoznaj się z naszym
cennikiem i skorzystaj z naszej
nowej oferty szkoleniowej!
Skorzystaj z oferty serwisowej
szybowców i samolotów w
naszej Organizacji Obsługowej