Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Komunikaty

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej zakończonej w dniu 15.08.2012 r. przeznaczonej na sfinansowanie budowy repliki samolotu DKD-IV, który został zaprojektowany i wykonany w 1928 r. przez konstruktorów Stanisława i Mieczysława Działowskich, których Aeroklub Mielecki nosi imię.

1. Organ przeprowadzający zbiórkę publiczną:

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich z siedzibą w Mielcu, ul. Kosmonautów – Lotnisko, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (nr: 000019838).

2. Organ wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Zezwoleń i Koncesji

3. Data i numer pozwolenia:

Pozwolenie z dnia 5.08.2011, na podstawie decyzji nr 179/2011

4. Suma zebranych ofiar:

a) 141,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden zł 00/100 gr.) – suma zebrana do zaplombowanej puszki kwestarskiej podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu. Następnie zebrane środki zostały wpłacone w dniu 16.01.2012 r. na konto specjalnie utworzone do zbiórki publicznej (konto nr: 15 9183 0005 2001 0002 6097 0003)

b) Bezpośrednie wpłata na ww. konto:

1. 1,00 zł (słownie: jeden zł 0/00 gr.) – w dniu 26.01.2012 r.

2. 100,00 zł (słownie: sto zł 0/00 gr.) – w dniu 26.03.2012 r.

3. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 0/00 gr.) – w dniu 12.06.2012 r.

4. Dodatkowo: na konto wpłynął kapitał odsetkowy w wysokości 0,09 zł (słownie: zero zł 09/100 gr.)

Łącznie: 292,09 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł 09/100 gr.)

5. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej:

Zbiórka była przeprowadzana jedynie poprzez bezpośrednie wpłaty do puszek kwestarskich podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu w ramach prac społecznych członków AM oraz bezpośrednich wpłat na konto, toteż jedynym kosztem organizacji zbiórki było 10,00 zł (słownie: dziesięć zł 0/00 gr.) za prowadzenie ww. konta. Aeroklub wystosował prośbę do banku i został zwolniony z późniejszych opłat za prowadzenie rachunku.

Obecnie suma środków zebranych na koncie wynosi: 282,09 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa zł 09/100 gr.), tj.:

292,09 zł (suma zebranych środków) – 10,00 zł (opłata za prowadzenie konta)
282,09 zł

Ze względu na niewielką kwotę, która została zebrana podczas zbiórki Aeroklub Mielecki wystosował do Ministerstwa prośbę o możliwość wydatkowania zebranych środków na budowę modelu samolotu DKD-IV w skali 1:20 do 1:50. Po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji całość środków, które zebraliśmy w czasie zbiórki przeznaczyliśmy na:


– Zakup materiałów do budowy modelu samolotu DKD-IV zgodnie z fakturą VAT FV/6/04/2013

Interesuje Cię historia
Aeroklubu Mieleckiego
Zapraszamy do działu Historia
Bogata galeria zdjęć
sekcji szybowcowej oraz
prezentacja naszych maszyn!
Zainteresowny szkoleniami?
Zapraszamy do działu
poświęconemu szkoleniam!
Zapoznaj się z naszym
cennikiem i skorzystaj z naszej
nowej oferty szkoleniowej!
Skorzystaj z oferty serwisowej
szybowców i samolotów w
naszej Organizacji Obsługowej