Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

1959-1979

13. Rok 1959, w styczniu odchodzi dotychczasowy Kierownik Aeroklubu E. Ebenrytter, w okresie dwóch miesięcy obowiązki kierownika pełni Szef Wyszkolenia Jerzy Rzewuski. Na początku marca stanowisko Kierownika Aeroklubu obejmuje kierownik Aeroklubu Toruńskiego, Tadeusz Kulpa. W połowie roku odchodzi Główny Księgowy H. Duszkiewicz, stanowisko po nim obejmuje Leszek Szwakop.
W dniu 26 marca 1959 roku, odbywa się Zebranie Sprawozdawcze Aeroklubu.
W dniach 25 – 30 maja odbył się XI Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie.
W dniach 29 – 5 lipca odbyły się V Samolotowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Łodzi. W dniu 21 lipca 1959 roku, odbył się w Warszawie Zlot Gwieździsty na XX-lecie PRL. Załoga pilot Jerzy Pietrzak i mechanik E. Gołąb, zajęła 24 miejsce na 32 startujące załogi. Ponadto piloci samolotowi wzięli udział w zlocie do Gdańska z okazji 30-lecia Aeroklubu Gdańskiego, do Torunia z okazji 25-lecia Aeroklubu Pomorskiego, do Łodzi z okazji 30-lecia Aeroklubu Łódzkiego.
Aeroklub organizował wystawy lotnicze w Dębicy i Sandomierzu, w Mielcu w dniach 6 – 13 września, w Dębie w dniach 16 – 20 września 1959, w Kolbuszowej w dniach 14 – 29 września i w Staszowie w dniach 30 – 5 października 1959 roku. W wszystkich tych miejscowościach odbywały się również pokazy lotnicze.
W październiku zmarł długoletni i zasłużony pracownik Aeroklubu, były Zastępca Kierownika d/s Technicznych, technik szybowcowy Roman Lato.
Ponadto Aeroklub zorganizował zrzucanie poczty dla obozów i kolonii letnich w Leszczawie Dolnej, Szymbarku i Bieszczadach.

Sekcja samolotowa – z końcem marca odchodzi Szef Wyszkolenia Jerzy Rzewuski, ale już w kwietniu stanowisko to, obejmuje instruktor pilot Zbigniew Usiatycki. Na początku roku odchodzą instruktor Marian Urbański i Józef Janiak.
W 1959 roku wylatano ogółem na samolotach 940 godzin i 32 minuty. Wyszkolono do III klasy 3-ch pilotów, do II klasy 4-ch pilotów samolotowych. Uprawnienia pilotów samolotowych III klasy uzyskali: Wacław Kiepiel, Kazimierz Kita i Stanisław Jachyra, a II klasę uzyskali: Kazimierz Jarząb, Franciszek Drozdowski, Stanisław Ratusiński i Stanisław Wasil. Uzyskano ogółem 67 różnych uprawnień. W dniu 30 września 1959 roku, Zbigniew Usiatycki został zwolniony z Aeroklubu za nie sportowe zachowanie w czasie Samolotowych Mistrzostw Polski w Bielsku Białej.
Sekcja w 1959 roku posiadała 3 samoloty CSS-13, 2 samoloty Junak-2 i jeden samolot Zlin-26.
Sekcja szybowcowa – w lutym na skutek redukcji etatów odchodzi instruktor Rene Kamoś. W dniach 23 – 28 sierpnia 1959 roku, odbył się w Gdańsku-Wrzeszczu III Ogólnopolski Konkurs Akrobacji Szybowcowej, w którym pilot Zbigniew Winnicki zajął 5 miejsce na 10 startujących.
W czasie pokazów lotniczych w dniu 9 września 1959 roku, po raz pierwszy w Polsce zademonstrowano hol 4-ch szybowców za samolotem Kania-2, który holował pilot Tadeusz Gołębiewski. Na szybowcach lecieli piloci naszego Aeroklubu: instruktor Paweł Dzida, piloci: Jerzy Pietrzak, Krzysztof Mirski i Tadeusz Stępczyk.
Rok 1959 w sekcji był rokiem srebra, złota i diamentów. W tym roku wylatano 1069 godzin i wykonano 2781 startów. Do III klasy wyszkolono 7 pilotów, do II klasy 6 pilotów i do I klasy 1-go pilota. Przeleciano 7944 km, zdobyto 5 Srebrnych odznak Szybowcowych, 5 złotych i 3 diamenty. Srebrne Odznaki Szybowcowe zdobyli: Bolesław Augustyn, Kazimierz Kita, Tadeusz Pakuła, Maria Fiutek-Granacka i Zbigniew Usiatycki. Pierwszą Złotą Odznakę Szybowcową zdobył Zbigniew Winnicki nr 234 dnia 25 maja 1959 roku. Następne Złote Odznaki Szybowcowe zdobyli: Tadeusz Stępczyk, Stefan Furmaniak, Kazimierz Jarząb i Stanisław Wasil. Diamenty za przelot docelowy 300 km zdobyli: Stefan Furmaniak, Tadeusz Stępczyk i Zbigniew Winnicki. Nadano ogółem 139 różnych uprawnień, uzyskano 7 przewyższeń ponad 3000 m. Najwyższe przewyższenie w roku uzyskał Stefan Furmaniak – 4150 m. W 1959 roku, sekcja posiadała następujące szybowce: Bocian, Żuraw, Czapla, Mucha-100A (2 sztuki), Mucha-100, Much-ter, Jaskółka, Jastrząb i Komar.

Sekcja spadochronowa – w 1959 roku wykonano 205 skoków, przeszkolono 14 skoczków do III klasy, dla potrzeb WP wyszkolono 13 skoczków, dla WSK Mielec przeszkolono 7 skoczków, I klasę skoczka uzyskał Andrzej Jankowski.
Jako pierwsi w woj. Rzeszowskim a w ogóle drudzy w Polsce (pierwsi w Polsce skakali J. Łoboda, R. Lewandowski i J. Wójcik w dniu 16.08.1959 r. na pokazach w Toruniu) skoczkowie instruktor Stefan Furmaniak i Władysław Ryś w dniach 4, 5 i 6 września 1959 roku, w ramach przygotowań do pokazów, wykonali zespołowy skok trzymając się za ręce z samolotu An-2, na spadochronach szczelinowych typu ST-5 z wysokości 1500 m, po 15 sek. rozłączyli się i w 20-tej sekundzie otworzyli spadochrony.
W dniu 20 września 1959 roku, odbyły się Pokazy Skoków w Dębie.
W dniu 8 października grupa skoczków: instruktor Stefan Furmaniak, Henryk Hyla, Władysław Ryś i Franciszek Bujacz, ustanowiła w skoku grupowym z natychmiastowym otwarciem spadochronu w dzień – REKORD POLSKI, wynikiem 5350 m. Lądowanie całej grupy nastąpiło we wsi Rzędzianowice, a wyskok odbył się nad Wisłą przy ujściu Wisłoki.

Sekcja modelarska – w dniach 10 – 14 maja 1959 roku, odbyły się w Krośnie Mistrzostwa Polski Modeli Latających. Modelarze sekcji zajęli miejsca: T. Ratyński – 7-me
i Jan Kerz – 19 miejsce w modelach silnikowych, a R. Straburzyński 12-te miejsce w szybowcach.
W dniu 2 maja 1959 roku z inicjatywy Prezesa Aeroklubu Kazimierza Tyrlika, zorganizowano Zawody Balonowe pod nazwą „Mały Gordon-Bennett”, w zawodach startowało 51 zawodników.
W dniach 6 – 7 czerwca Aeroklub zorganizował Zawody Modeli Silnikowych na Uwięzi, w kategorii „Team-Racing” i „Combat”, w wyścigu „Team-Racing” startowało 28 zespołów, a w „Combacie” 38 zawodników. Zespołowo ekipa Aeroklubu zajęła II miejsce za Katowicami. Indywidualnie w wyścigu Tadeusz Sokół zajął 4 miejsce a w walce powietrznej Janusz Soswa II miejsce i Jan Kerz III miejsce.
19 lipca odbyły się Zawody Międzyaeroklubowe w kat. szyb. A2 oraz modeli zdalnie sterowanych w Opolu. Modelarze sekcji zajęli w kat. A2 – T. Ratyński 4 miejsce, J. Soswa – 8 miejsce, Andrzej Topolski – 12 miejsce i T. Ostapiak – 18 miejsce. W konkurencji startowało 50 zawodników. W kat. modeli zdalnie sterowanych J. Soswa i T. Ratyński zajęli III miejsce a J. Kerz IV miejsce. Zespołowo ekipa Aeroklubu zajęła III miejsce.
W dniach 3 – 5 września 1959 roku, odbyły się XXIV Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających w Białymstoku, na których modelarze Aeroklubu odnieśli wielki sukces zajmując zespołowo I miejsce na 27 startujących ekip. Indywidualnie w kategorii szybowców A1, W. Utracki zajął II miejsce, w Gumówkach M. Nowak zajął V miejsce, w silnikowych, wolnolatających T. Sokół zajął II miejsce.
6 września odbyły się w Katowicach Zawody Modeli Latających dla uczczenia pamięci Żwirki i Wigury. W kategorii szybowców A2, A. Topolski zajął IV miejsce, a w silnikowych R. Straburzyński zajął IV miejsce.
12 września Aeroklub zorganizował zawody „Żaczków” dla najmłodszych entuzjastów modelarstwa. Startowało 37 zawodników.
W dniach 10 – 11 października 1959 roku, odbyły się IV Mistrzostwa Polski Modeli Latających w Warszawie. Zawodnicy sekcji zajęli następujące miejsca: w kategorii modeli akrobacyjnych J. Kerz – VI miejsce, w kategorii modeli szybkich T. Ratyński – IV miejsce, a J. Soswa – IX miejsce. W obydwu kategoriach startowało po 17 zawodników.

14. Rok 1960, w dniu 13 marca odbyło się Walne Zebranie Aeroklubu, na którym wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:
• Prezes Kazimierz Tyrlik
• I-szy Vice prezes inż. Stanisław Zalewski
• II-gi Vice prezes (urzędujący) Tadeusz Kulpa
• Sekretarz Kazimierz Kita
• Z-ca Sekretarza inż. Krzysztof Mirski
• Skarbnik inż. Tadeusz Stępczyk
• Członek Zarządu inż. Witold Rycerski Z-ca dyr. d/s. tech.
• Członek Zarządu inż. Zbigniew Słonowski
• Członek Zarządu poseł Eugeniusz Bula
• Członek Zarządu mjr pilot Zygmunt Korab

Przewodniczący Sekcji Samolotowej ????
Przewodniczący Sekcji Szybowcowej ????
Przewodniczący Sekcji Spadochronowej Henryk Hyla

Komisja Rewizyjna:
• Jerzy Pietrzak
• por. Józef Romański
• inż. Kazimierz Gocyła
• Andrzej Pamuła
• Franciszek Drozdowski

Sąd Koleżeński:
• inż. Stanisław Wasil
• Adam Gruba
• inż. Stanisław Jachyra
• inż. Edward Nowicki
• Mieczysław Działowski (senior)

Sekcja samolotowa – na początku marca 1960 roku, przybywa instruktor Józef Janiak, który pełni jednocześnie funkcję Szefa Wyszkolenia do stycznia 1961 r.
W ciągu roku wylatano ogółem 770 godzin, wyszkolono do III klasy – 3 pilotów, do II klasy – 4 pilotów samolotowych. Wyszkolono 3 instruktorów do III klasy i jednego instruktora do I klasy. Uprawnienia pilotów samolotowych III klasy uzyskali: Andrzej Okoński, Edward Nowicki i Zdzisław Żok. Pilotów samolotowych II klasy uzyskali: Andrzej Pamuła, Ryszard Kaczmarek, Tadeusz Stępczyk i Stanisław Zalewski.
Instruktorów samolotowych III klasy uzyskali: Franciszek Drozdowski, Andrzej Pamuła i Stanisław Ratusiński, a instruktora I klasy uzyskał Józef Janiak. Zdobyto 61 różnych uprawnień.
W maju 1960 roku, odbył się XII Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie, pilot Józef Janiak i obserwator Stanisław Wasil, zajęli 8 miejsce.
W dniach 15 – 17 lipiec, odbył się Zlot Grunwaldzki, w którym uczestniczył pilot Stanisław Wasil, zdobywając pamiątkową plakietkę
W dniu 4 września odbyły się Pokazy Lotnicze w Świdniku, z okazji X-lecia Aeroklubu, w pokazach wzięli udział piloci Aeroklubu Mieleckiego: Franciszek Drozdowski, Józef Janiak, Andrzej Pamuła i Stanisław Ratusiński.
W dniach 24. 09 – 2. 10. 1960 roku, odbyły się VI Samolotowe Mistrzostwa Polski w Krakowie. Załogi Józef Janiak i Tadeusz Stępczyk zajęli 25 miejsce, a Franciszek Drozdowski i Tadeusz Pakuła – 28 miejsce, startowało 30 załóg.
Ponadto piloci samolotowi wzięli udział w takich imprezach jak: pokazy z okazji Dni Lotnictwa w Mielcu, Świdniku, Dębicy, Rzeszowie, Krośnie, Dębie, udział w Dożynkach Powiatowych, w Kurowie udział w akcji przeciwpowodziowej. Zrzucanie ulotek dla Służby Zdrowia, zrzucanie poczty dla dzieci pracowników WSK na kolonii w Julinie.
W 1960 roku sekcja posiadała 3 samoloty CSS-13, 3 samoloty Junak-2 i po jednym samolocie Junak-3 i Zlin-26.

Sekcja szybowcowa – po raz pierwszy w historii Aeroklubu wykonano aż dwa przeloty powyżej 500 km. Dnia 14 maja 1960 roku, instruktor Paweł Dzida uzyskał odległość w przelocie otwartym 555 km na Jaskółce, lądując w Połczynie Zdroju, a Jerzy Pietrzak na Musze-ter 515 km, lądując w Rzepinie.
Również pierwszą w historii Aeroklubu Złotą Odznakę Szybowcową z trzema diamentami Nr 52, zdobył instruktor Paweł Dzida.
W ciągu roku wylatano ogółem 454 godziny 29 minut i wykonano 2182 starty, przeleciano 4408 km. Wyszkolono do III klasy 12 pilotów, a do I klasy – jednego pilota szybowcowego. Pilota szybowcowego I klasy uzyskał Zbigniew Winnicki. Zdobyto 2 Srebrne Odznaki Szybowcowe i jedną Złotą z 3 diamentami. Srebrne Odznaki Szybowcowe uzyskali: Stanisław Jachyra i Czesław Majstryszyn. Zdobyto 5 diamentów. Diamenty uzyskali: Krzysztof Mirski za przelot docelowy 300 km, Paweł Dzida i Jerzy Pietrzak za przelot ponad 500 km, Zbigniew Winnicki i Paweł Dzida za przewyższenie 5000 m. Najwyższe przewyższenie uzyskał Zbigniew Winnicki – 6680 m. Instruktora szybowcowego III klasy uzyskał Tadeusz Stępczyk.
W roku 1960, sekcja posiadała 3 szybowce Mucha-100A, po jednym Muchę-Standard, Muchę-100, Muchę-ter, Jaskółkę, Jastrzębia, Komara, Bociana, Żurawia oraz 2 Czaple.

Sekcja spadochronowa – w roku 1960 wykonano 154 skoki. Dla potrzeb WP szkolono w Strzebielinie Morskim – wyszkolono 23 skoczków. Dla zakładu WSK przeszkolono 16 skoczków. Do III klasy spadochronowej wyszkolono 3 skoczków.
Zdobyto odznak spadochronowych: bez wieńca – 5 odznak, brązowych – 6 odznak i 1-ną złotą odznakę spadochronową. W całym roku 1960 odznaki „bez wieńca” zdobyli: Władysław Ryś, Zbigniew Słonowski, Henryk Hyla, Józef Smagacz, Tadeusz Kuc, Tadeusz Mach, Henryk Kardyś, Jerzy Babula, Zbigniew Duszkiewicz, Jan Kupiec, Aureliusz Foremny i Andrzej Pamuła. Brązowe odznaki spadochronowe zdobyli: Władysław Ryś, Zbigniew Słonowski, Henryk Hyla, Józef Smagacz, Tadeusz Kuc, Henryk Kardyś i Andrzej Pamuła. Srebrną i złotą odznakę spadochronową zdobył Władysław Ryś.
Na zaproszenie Komitetu Obchodów Dni Morza z Sandomierza, skoczkowie spadochronowi Władysław Ryś, Franciszek Bujacz wraz z instruktorem Stefanem Furmaniak, wykonali skoki do (wody) Wisły przy moście w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 1960 roku.
W dniach 1 – 4 lipca, skoczkowie Stefan Furmaniak i Władysław Ryś, brali udział w I Zawodach Spadochronowych o puchar Zatoki Gdańskiej. Jednak w związku z niedokończeniem konkurencji zawodów, puchar wręczono grzecznościowo zawodnikowi CWSpad. Strzebielino. (Rozegrano tylko jeden skok z I-szej konkurencji – program zawodów przewidywał wykonanie 4-ch skoków w 2 konkurencjach). Na marginesie tej imprezy należy wspomnieć, że skoczek Władysław Ryś w tym pierwszym i jedynym skoku, uzyskał najlepszy wynik, niemniej komisja nie uznała tego skoku, gdyż zawodnik ten przedwcześnie „wypadł” z uprzęży, tzn. oddzielił się od uprzęży około 5 m nad wodą. Skoki w tych zawodach odbywały się do morza przy sopockim molu.

15. Rok 1961, w dniu 23 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Aeroklubu. Pozostał stary Zarząd, dokooptowano do Zarządu inż. Tadeusza Pakułę na miejsce mjr pilota Zygmunta Koraba, który odszedł z Mielca. W maju odchodzi Główny Księgowy Leszek Szwakop, a w czerwcu stanowisko to obejmuje Alfred Pasternak.
W 1961 roku odbyły się w Dębicy-Zawadzie pokazy lotnicze. Kilka tysięcy ludzi podziwiało piękne ewolucje samolotów, szybowców oraz skoki spadochronowe wykonane przez pilotów i skoczków Aeroklubu, po pokazach były loty pasażerskie, chętnych było więcej, niż można było przewieźć.
W dniu 13 października 1961 roku w czasie powrotu z Warszawy do Mielca na samolocie Junak-2 (SP-ACC) z powodu przerwy pracy silnika (świece), lądował przymusowo pilot instruktor samolotowy Stefan Furmaniak wraz z pasażerką Szefem Propagandy Aeroklubu – Marią Ryzak. W wyniku przymusowego lądowania instruktor Stefan Furmaniak doznał bardzo ciężkich i poważnych uszkodzeń ciała, a Maria Ryzak poniosła śmierć.

Sekcja samolotowa – na wiosnę 1961 roku ponownie zostaje przyjęty na stanowisko Szefa Wyszkolenia, instruktor Zbigniew Usiatycki. Po tragicznym wypadku Marii Ryzak w grudniu na stanowisko Szefa Propagandy, zostaje przyjęta Janina Dudek.
W dniach 15 – 20 maja odbył się w Krakowie XIII Lot Południowo-Zachodniej Polski. Załoga: piloci Zbigniew Słonowski i Franciszek Drozdowski startując na samolocie Junak-3, zajęła 16 miejsce. Pozostałe startowały na samolotach Jak-18, startowało 20 załóg.
W dniach 23 – 25 czerwca odbyły się w Zielonej Górze II Samolotowe Mistrzostwa Polski w Akrobacji, w których pilot Stanisław Wasil uczestnicząc po raz pierwszy zajął 15 miejsce na 20 startujących zawodników.
W 1961 roku wylatano ogółem 945 godzin i wyszkolono do III klasy 1 pilota i do II klasy 4 pilotów. Pilota samolotowego III klasy uzyskał Roman Kapinos, a II klasy pilota uzyskali: Tadeusz Pakuła, Zdzisław Żok, Kazimierz Kita i Henryk Ostromęcki. Instruktora samolotowego III klasy uzyskali Stanisław Wasil i Paweł Dzida. Uzyskano ogółem 46 różnych uprawnień.
W 1961 roku sekcja posiadała 4 samoloty CSS-13, 3 samoloty Junak-2, i po jednym egzemplarzu Junak-3, Zlin-26 i Jak-18.

Sekcja szybowcowa – w dniach od 2 – 10 maja 1961 roku, odbyły się w Rzeszowie I Okręgowe Zawody Szybowcowe, w których wzięli udział piloci naszego Aeroklubu: Tadeusz Stępczyk, Stefan Furmaniak, Tadeusz Pakuła, Jerzy Pietrzak i Tadeusz Kuc. Zawody te, nie zostały całkowicie rozegrane, gdyż regulamin przewidywał ukończenie minimum 3 konkurencji, a z powodu złych warunków atmosferycznych, ukończono tylko 2 konkurencje.
W 1961 roku wylatano ogółem 684 godziny 21 minut, wykonano 1740 startów, przeleciano łącznie 6403 km. Wyszkolono do III klasy 5 pilotów, do II klasy 1 pilota i do I klasy 1 pilota. Zdobyto 1 Złotą Odznakę Szybowcową, zdobył ją Zbigniew Usiatycki. Instruktora szybowcowego III klasy uzyskał Zbigniew Usiatycki.
Uzyskano 3 przewyższenia ponad 3000 m. Najwyższe przewyższenie w roku uzyskał Zbigniew Usiatycki – 3690 m. Sekcja posiadała następujące szybowce: 2 Muchy Standard, 3 Muchy-100A i po jednym egzemplarzu Mucha-100, Mucha-ter, Jaskółka, Jastrząb, Żuraw, Komar, po 2 szybowce Bocian i Czapla.

Sekcja spadochronowa – w 1961 roku wykonano 169 skoków. Dla potrzeb WP szkolono w Strzebielinie Morskim i wyszkolono 33 skoczków. Dla potrzeb WSK przeszkolono 14 skoczków i wyszkolono 1 skoczka do II klasy.
W dniu 26 czerwca, skoczkowie sekcji spadochronowej Stefan Furmaniak i Władysław Ryś, ponownie biorą udział w obchodach Dni Morza w Sandomierzu, wykonując skoki do Wisły.
W dniach 17 – 24 września, odbyły się w Rzeszowie VII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, startujący w nich Władysław Ryś, zajął 19 miejsce na 41 startujących zawodników.
W dniu 10 października, skoczek Władysław Ryś skokiem na celność lądowania z wysokości 600 m, z opóźnionym otwarciem spadochronu w nocy wynikiem 11,3 m, ustanowił nowy REKORD POLSKI. Poprzedni rekord wynosił 25 m i należał do skoczka Aeroklubu ???????.

Sekcja modelarska – w dniu 1 maja 1961 roku, Aeroklub zorganizował zawody balonowe „Mały Gordon-Bennett”, na stadionie sportowym „Stal” w Mielcu.
W dniach 7 – 11 czerwca, odbyły się w Ciechanowie XXVI Mistrzostwa Polski Modeli Latających, w których zawodnicy sekcji zajęli: III miejsce w kategorii modeli silnikowych – Tadeusz Ratyński, na 17 startujących w tej kategorii. W kategorii juniorów (gumówka) Michał Nowak zajął III miejsce na 29 startujących w tej kategorii. Ogółem startowało 188 zawodników z 30 Aeroklubów.
W 1961 roku Aeroklub zorganizował V Międzyaeroklubowe Zawody Modeli Latających na Uwięzi.

16. Rok 1962, w dniu 25 marca, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Aeroklubu, na którym wybrano Zarząd w następującym składzie:

• Prezes Kazimierz Tyrlik
• I-szy Vice prezes inż. Zbigniew Słonowski
• II-gi Vice prezes (urzędujący) Tadeusz Kulpa
• Członek Zarządu inż. Krzysztof Mirski
• Członek Zarządu inż. Tadeusz Pakuła
• Członek Zarządu inż. Stanisław Wasil
• Członek Zarządu inż. Stanisław Zalewski
• Członek Zarządu inż. Kpt. Marian Piłat
• Członek Zarządu inż. Tadeusz Stepczyk

Komisja Rewizyjna:
• Andrzej Pamuła
• Tadeusz Gołębiewski
• Jerzy Pietrzak
• inż. Tadeusz Kuc
• por. Józef Romański

Sąd Koleżeński:
• Mieczysław Działowski (senior)
• inż. Zbigniew Winnicki
• inż. Edward Nowicki
• Józef Janiak
• Adam Gruba

W kwietniu 1962 roku na skutek likwidacji etatów, została zwolniona Księgowa materiałowa – Anna Nosek.

Sekcja samolotowa – w połowie roku zostaje zwolniony dyscyplinarnie Sze Wyszkolenia Zbigniew Usiatycki, zaraz po nim stanowisko to obejmuje dotychczasowy instruktor szybowcowy Paweł Dzida. W grudniu na stanowisko instruktora samolotowego zostaje przyjęty Zbigniew Nowakowski.
W dniach 30. 05 – 1. 06. 1962 roku we Wrocławiu odbyły się III Samolotowe Mistrzostwa w Akrobacji, w których pilot Stanisław Wasil zajął 9 miejsce na 27 startujących zawodników.
W dniach 1 – 9 października, w Gdańsku-Wrzeszczu odbyły się VIII Samolotowe Mistrzostwa Polski, startująca w nich załoga naszego Aeroklubu pilot Stanisław Wasil wraz z obserwatorem A. Remiszewskim, zajęła 24 miejsce na 36 startujących załóg.
W dniach 3 – 4 listopada, odbyły się I Samolotowe Zawody Aeroklubu Mieleckiego. Startowało 12 zawodników, pierwsze miejsce i puchar zdobył pilot Tadeusz Stępczyk, przed Stanisławem Wasilem, Józefem Janiakiem, Tadeuszem Pakułą, Zdzisławem Żokiem i Zbigniewem Winnickim.
W roku 1962 wylatano ogółem 660 godzin 40 minut. Wyszkolono do II klasy 3 pilotów i do I klasy 2 pilotów. Pilotów samolotowych II klasy uzyskali: Roman Kapinos i ?????? a do I klasy Zbigniew Winnicki i Tadeusz Pakuła. Uzyskano 24 różnych uprawnień. W tym roku, sekcja posiadała 4 samoloty CSS-13 i po jednym egzemplarzu Junak-2, Junak-3, Jak-18 oraz Zlin-26.

Sekcja szybowcowa – w miesiącu lipcu sekcja zorganizowała obóz szkolenia podstawowego LPW na lotnisku w Mielcu.
W roku 1962 wylatano ogółem 709 godzin i 24 minuty, wykonano 4002 starty oraz przeleciano 1191 km. Wyszkolono do III klasy 21 pilotów, do II klasy 3 i do I klasy jednego pilota. Zdobyto 5 Srebrnych Odznak Szybowcowych. Srebrne odznaki zdobyli: Zbigniew Słonowski, Zdzisław Żok, Stefan Danecki, Tadeusz Sokół i Mirosław Kasper. Najwyższe przewyższenie w roku uzyskał Leszek Krigier – 1725 m.
W roku 1962 sekcja posiadała 2 szybowce Mucha-Standard, 3 szybowce Mucha-100A, po jednym egzemplarzu Mucha-100, Jaskółka, Jastrząb, Bocian, Żuraw i 2 szybowce Czapla.
Sekcja spadochronowa – w roku 1962 wykonano 50 skoków. Dla potrzeb WSK przeszkolono 3 skoczków. Skoki i szkolenie prowadził instruktor społeczny Władysław Ryś.

Sekcja modelarska – w dniu 29 kwietnia 1962 roku odbyły się w Opolu IV Międzyklubowe Zawody Modeli Szybowców A-2. Zespołowo ekipa zajęła VI miejsce na 19 startujących ekip.
W dniu 30 kwietnia, odbyły się zawody balonowe „Mały Gordon-Bennett”, zorganizowane przez Aeroklub.
W dniach 19 – 20 maja, odbyły się VI Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na Uwięzi, zorganizowane przez Aeroklub Mielecki o puchar przechodni, Dyrekcji WSK Mielec.
W dniu 7 października, odbyły się w Stalowej Woli, Zawody Modeli Redukcyjno-latających na Uwięzi, o puchar przechodni KM. ZMS. Startujący w nich Stanisław Schab zajął I miejsce, zdobywając puchar przechodni dla barw Aeroklubu.

17. Rok 1963, w dniu ……………? odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Aeroklubu. W kwietniu odchodzi Szef Propagandy Janina Dudek, a w listopadzie na to stanowisko zostaje przyjęta Zofia Kuziemska.
W dniu 6 października, odbyły się Pokazy Lotnicze na lotnisku Aeroklubu z udziałem pilotów Aeroklubu, Zakładowych i Pelagii Majewskiej na szybowcu „Zefir”.

Sekcja samolotowa – podczas wykonywania lotów w akcji przeciwpowodziowej w dniu 12 marca 1963 roku, lądował przymusowo z powodu przerwy w pracy silnika na samolocie Junak-3 w rejonie Rzemienia k/Mielca, Szef Wyszkolenia Paweł Dzida.
W dniach 1 – 6 lipca 1963 roku, odbyły się w Moskwie (ZSRR), Międzynarodowe Zawody Samolotowe w Akrobacji Krajów Socjalistycznych. Reprezentant naszego Aeroklubu Stanisław Wasil zajął 10 miejsce na 30 startujących zawodników. Zespołowo Polska zajęła III miejsce (za ZSRR i CSRS), na 7-em startujących ekip.
W dniach 1 – 8 września, w Mistrzostwach Samolotowych w Akrobacji w NRD (Magdeburg), startował w ekipie polskiej, która zajęła III miejsce (za CSRS i NRD), pilot naszego Aeroklubu Zbigniew Nowakowski, który indywidualnie zajął 15 miejsce.
W dniach 31. 08 – 1.09, odbyły się II Samolotowe Zawody Aeroklubu Mieleckiego. Pierwsze miejsce i puchar przechodni ufundowany przez Zarząd i Kierownictwo Aeroklubu, zdobył Jerzy Pietrzak, następne miejsca zdobyli Tadeusz Stępczyk, Stanisław Wasil, Franciszek Drozdowski, Zdzisław Żok, Zbigniew Winnicki, Władysław Adamczyk, Tdeusz Pakuła, Henryk Ostromęcki i Kazimierz Kita.
W roku 1963 wylatano ogółem …………….?, wyszkolono do klasy ……………….?, uzyskano 8 różnych uprawnień.
W tym roku sekcja posiadała 3 samoloty CSS-13, i po jednym samolocie Junak-2, Junak-3, Jak-18 i Zlin-26.

Sekcja szybowcowa – w roku 1963, wylatano ogółem 525 godzin 25 minut i wykonano 1100 startów. Przeleciano 2478km. Wyszkolono do III klasy 2 pilotów i do II klasy 2 pilotów. Kategorię „B” uzyskało 15 pilotów. Zdobyto 2 Srebrne i jedną Złotą Odznakę Szybowcową. Srebrne odznaki zdobyli Jan Kisiel i Andrzej Tomczyk. Złotą Odznakę Szybowcową zdobył Henryk Ostromęcki. Diamenty za przelot docelowy 300 km, uzyskali Zbigniew Nowakowski i Henryk Ostromecki. Najwyższe przewyższenie w roku uzyskał Henryk Ostromecki – 4400m.
W roku 1963 sekcja posiadała 2 szybowce Mucha-Standard, 3 szybowce Mucha-100A oraz po jednym szybowcu Jaskółka, Jastrząb, Bocian, Żuraw i 2 szybowce Czapla.

Sekcja spadochronowa – dokładnie w 10-tą rocznicę swego istnienia, Sekcja Spadochronowa przestała istnieć. Na zakończenie swojej działalności skoczek instruktor spadochronowy Władysław Ryś, w roku 1963 wykonał 1 skok spadochronowy.

Sekcja modelarska – w dniu 28 kwietnia 1963 roku, Aeroklub zorganizował zawody balonowe „Mały Gordon-Bennett”.
W dniach 15 – 16 czerwca, odbyły się w Aeroklubie Mieleckim, Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na Uwięzi. Zespołowo I miejsce zajęli modelarze z Katowic, zabierając tym samym Puchar przechodni Dyrekcji WSK Mielec, ufundowany w roku 1957.
W dniu 29 września, zorganizowano Zawody Modelarskie pod nazwą „Pierwszy Krok Modelarski”. Startowało 37 zawodników, pierwsze miejsce zajął Krzysztof Śliwa przed Piotrem Nowakiem i J. Kochmańskim.

18. Rok 1964, w dniu 8 marca odbyły się eliminacje Aeroklubu Mieleckiego do Ogólnopolskiej Lotniczej Zgaduj Zgaduli. Zwycięzcami zostali Jan Trojanowski, Maciej Kulpa i Andrzej Nosek.
W dniu 15 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Aeroklubu, na którym wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

• Prezes Kazimierz Tyrlik
• I-szy Vice prezes inż. Zbigniew Słonowski
• II-gi Vice prezes (urzędujący) Tadeusz Kulpa
• Członek Zarządu inż. Stanisław Wasil
• Członek Zarządu Tadeusz Kunc Sekretarz prop. KP PZPR
• Członek Zarządu inż. Tadeusz Pakuła
• Członek Zarządu inż. Kazimierz Kita
• Członek Zarządu Ludwik Bis Sekretarz KZ PZPR
• Członek Zarządu Józef Jankowski Inspektor Wydz. Oświaty Prez. PRN
• Członek Zarządu mgr Tadeusz Ryczaj Z-ca Dyr. WSK d/s Ekonomiczn.
• Członek Zarządu mgr Stanisław Żelazko
• Członek Zarządu inż. mjr Marian Piłat Starszy Przedst. PW 21
• Członek Zarządu inż. Zdzisław Żok
• Członek Zarządu inż. Tadeusz Stepczyk
• Członek Zarządu mjr pilot Andrzej Adamczuk Opiekun Aeroklubu z Inspektoratu Lotnictwa

Komisja Rewizyjna:
• Henryk Hyla
• Adam Gruba
• inż. Edward Nowicki

Sąd Koleżeński:
• Mieczysław Działowski (senior)
• inż. Zbigniew Winnicki
• Tadeusz Kuc

W dniu 28 kwietnia 1964 roku, odbyły się egzaminy teoretyczne przed dopuszczeniem pilotów do wykonywania lotów, organizowane przez Aeroklub Mielecki.
W dniu 1 maja Aeroklub wziął udział w pochodzie, na ziemi i w powietrzu.
W dniu 13 maja, odbyło się uroczyste otwarcie sezonu, połączone z przekazaniem przez Dyrekcję WSK Mielec, samolotu M-2 i szybowca całkowicie metalowego „Pliszka” (obydwie konstrukcje WSK Mielec) na własność Aeroklubowi. Na uroczystość tą przybyli
I-szy Sekretarz KW i członek KC PZPR, tow. Władysław Kruczek, Przedstawiciele Dyrekcji i Rady Robotniczej WSK, na czele z Dyrektorem Technicznym inż. Zdzisławem Tkaczykiem, miejscowych Władz Partyjnych, Wojsk Lotniczych oraz przedstawiciele wszystkich Aeroklubów Ziemi Rzeszowskiej.
Przekazania sprzętu lotniczego w imieniu Dyrekcji, Rady Robotniczej oraz całej załogi zakładu, dokonał Dyrektor Techniczny WSK Mielec inż. Zdzisław Tkaczyk, a w imieniu Aeroklubu sprzęt przyjął i serdecznie podziękował Prezes Aeroklubu Mieleckiego, Kazimierz Tyrlik.
Ponadto na program dnia na lotnisku złożyły się: lot grupowy samolotów Jak-18 z wszystkich Aeroklubów Ziemi Rzeszowskiej, akrobacja na samolotach, między innymi na samolocie M-2, szybowca Pliszka, oraz skok grupowy z samolotu An-2 w wykonaniu skoczków Aeroklubu Rzeszowskiego.

Tadeusz Kulpa nie żyje
W dniu 31 maja 1964 roku w czasie pełnienia obowiązków instruktora zginął śmiercią lotnika Wiceprezes urzędujący Aeroklubu Mieleckiego Tadeusz Kulpa.
Tadeusz Kulpa były Buchenwaldu, był jednym z pierwszych, którzy zaraz po wojnie tworzą lotnictwo sportowe w Polsce Ludowej. I przez wiele lat był Kierownikiem Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, a od 1959 roku, kierownikiem i wiceprezesem urzędującym Aeroklubu Mieleckiego. Za pracę w lotnictwie cywilnym został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a po śmierci – Złotym Krzyżem Zasługi.
Odszedł od nas dobry kolega i wielki przyjaciel młodzieży – jego wielkie umiłowanie lotnictwa i głęboka wiedza organizacyjna na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich lotników polskich.
Cześć jego pamięci
Pogrzeb Tadeusza Kulpy odbył się w dniu 2 czerwca 1964 roku na cmentarzu w Mielcu.

Celowym byłoby napisać kilka zdań o przyczynie wypadku!!!!!!
W dniu 24 czerwca został przekazany przez Dyrekcję WSK do Aeroklubu na własność, kolejny samolot Kania-2.
Z końcem roku następuje reorganizacja Aeroklubów na szczeblu centralnym. W wyniku tej reorganizacji zostaje zlikwidowanych szereg etatów, między innymi etaty Szefa Technicznego instruktora samolotowego i Szefa propagandy.
Z dniem 1 października zostaje zatwierdzony na stanowisko Kierownika i wiceprezesa urzędującego Aeroklubu, dotychczasowy instruktor samolotowy Zbigniew Nowakowski. W wrześniu odchodzi Szef propagandy Zofia Kuziemska a z końcem grudnia, zostaje zwolniony Szef techniczny Roman Lewandowski.

Sekcja samolotowa – w 1964 wyszkoliła do III klasy jednego pilota i do I klasy jednego pilota. Pilota samolotowego III klasy uzyskał …………………….? a I klasę ……………….
Ponadto piloci instruktorzy Zbigniew Nowakowski i Stanisław Wasil, brali udział w obozie przygotowawczym do Samolotowych Mistrzostw Świata w Akrobacji. Należy zaznaczyć, że w obozie brało udział 10 najlepszych pilotów akrobacyjnych z całej Polski i znalezienie się wśród nich aż dwóch pilotów naszego Aeroklubu, jest dużym sukcesem.
W dniach 22 – 26 czerwca, odbył się w Krakowie XVI Lot Południowo-Zachodniej Polski, startujący w nim pilot Zbigniew Nowakowski zajął 12 miejsce.
W dniach 16 – 18 października zorganizowano III Samolotowe Zawody Aeroklubu Mieleckiego, zawody te, rozgrywano w trzech konkurencjach „A”, „B” i „C”. Zwycięstwo w konkurencji „A” odniósł Tadeusz Pakuła, zdobywając 490 punktów na 500 możliwych. Drugą konkurencję „B” również wygrał pilot Tadeusz Pakuła, uzyskując 295 punktów na 444 możliwych. Triumfatorem konkurencji „C”, był pilot Franciszek Drozdowski uzyskując 665 punktów na 800 możliwych. Zwycięzcą III Samolotowych Zawodów Aeroklubu Mieleckiego i zdobywcą pucharu (nagroda przechodnia ufundowana przez Kierownictwo i Zarząd Aeroklubu) został pilot Tadeusz Pakuła, dalsze miejsca zajęli Józef Janiak, Franciszek Drozdowski, Jerzy Pietrzak, Władysław Adamczyk, Henryk Ostromęcki i Ryszard Kaczmarek.
W 1964 roku sekcja posiadała 3 samoloty CSS-13 i po jednym samolocie Junak-2, Jak-18, Zlin-26, M-2 i Kania-2.

Sekcja szybowcowa – wyszkoliła w 1964 roku 10 pilotów do III klasy i jednego pilota do II klasy. Wylatano ogółem na szybowcach 591 godzin, przeleciano łącznie 7786 km z tego na trasach: zamkniętych 2452 km, nawigowanych 2488 km i otwartych 2846 km.
Zdobyto 4 srebrne i jedna złotą odznakę szybowcową oraz dwa diamenty za przelot 500 km i 3 diamenty za przelot 300 km. Srebrne Odznaki Szybowcowe zdobyli: Zygmunt Osak, Adam Wiech, Marian Kokoszkiewicz i Roman Pawlik, a Złotą Odznakę Szybowcową zdobył Zbigniew Chrabąszcz. Ponadto piloci Tadeusz Stępczyk za przelot docelowy do Słubic 525 km, zdobył drugi diament. Tadeusz Pakuła, Zdzisław Żok i Andrzej Tomczyk za przeloty docelowe do Ostrowa Wielkopolskiego 308 km, zdobyli po pierwszym diamencie, a piloci Zdzisław Żok i Andrzej Tomczyk również po pierwszy warunku do Złotej Odznaki Szybowcowej. Tadeusz Pakuła przelotem docelowym do Rzepina 515 km, zdobył drugi diament.
Następnie piloci Tadeusz Stępczyk i Jerzy Pietrzak wykonali przelot na szybowcu dwumiejscowym, typu Bocian – 506 km, (była to próba pobicia rekordu świata, zakończona niepowodzeniem). Wyniki uzyskane w 1964 roku przez pilotów szybowcowych (5 diamentów, 3 warunki do Złotej Odznaki Szybowcowej i 3 przeloty ponad 500 km), świadczą o dobrym przygotowaniu i poziomie pilotów szybowcowych Aeroklubu.
Sekcja szybowcowa zorganizowała po raz pierwszy Coroczne Zawody Szybowcowe w oparciu o Regulamin „Corocznych Zawodów Szybowcowych o memoriał Ryszarda Bitneta” z tym, że w regulaminie Aeroklubu brane są pod uwagę wszystkie konkurencje objęte regulaminem Bitnera i punktowane są również przeloty powtórzone w tej samej konkurencji.
A oto jak przedstawiają się wyniki Corocznych Zawodów Szybowcowych Aeroklubu Mieleckiego za rok 1964. Pierwsze miejsce i puchar przewodni ufundowany przez Kierownictwo i Zarząd Aeroklubu, zdobył pilot Tadeusz Pakuła.

Lp Nazwiski i imię Ilość konkur. Suma punktów
1
2
3
4
5
6
7 Pakuła Tadeusz
Żok Zdzisław
Nowakowski Zbigniew
Stępczyk Tadeusz
Tomczyk Andrzej
Dzida Paweł
Jachyra Stanisław 4
4
4
1
1
1
1 11.626
8.354
7.948
4.240
2.456
2.360
1.212
W roku 1964 sekcja posiadała 2 szybowce Mucha-Standard, 2 szybowce Mucha-100A, po jednym szybowcu Mucha-100, Jaskółka, Jastrząb, Pliszka, Żuraw, Bocian oraz 2 szybowce Czapla.

Sekcja modelarska – z końcem ubiegłego roku, kierownictwo nad Ośrodkiem Modelarskim obejmuje ponownie Stanisław Górski, które piastuje do końca maja 1964 roku. Do końca roku sekcja pozostaje bez kierownictwa, a jej pracą kierują instruktorzy społeczni.
Jak co roku w dniu 1 maja 1964 roku, Aeroklub zorganizował dla najmłodszych entuzjastów lotnictwa zawody balonowe pod nazwą „Mały Gordon-Bennett”, właśnie w tym roku obchodzono mały jubileusz, 5-cio lecie tych zawodów. Po raz pierwszy zostały one zorganizowane z inicjatywy i pod kierownictwem zasłużonego działacza lotnictwa sportowego, Prezesa Aeroklubu Mieleckiego Kazimierza Tyrlika dnia 2 maja 1959 roku.
Zawody te, cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród najmłodszych entuzjastów lotnictwa, ale również wśród ich rodziców, którzy na równi ze swymi pociechami przeżywają sportowe emocje tych zawodów. A że cieszą się popularnością niech świadczy fakt, że w tym roku wypuszczono ok. 300 balonów. W ubiegłych latach rozgrywano te zawody w dwóch kategoriach, tzn. kat. „A” balony papierowe podgrzewane ciepłym powietrzem i kat. „B” balony meteorologiczne napełniane wodorem o prędkości wznoszenia od 100-400 m/min. W tym roku zawody odbyły się tylko w kategorii „B”, gdyż kat. „A” została całkowicie wycofana ze względu na możliwości wzniecenia pożarów podczas lądowania. Dotychczas najlepszy wynik osiągnięto w 1962 roku, kiedy to balonik jednego z zawodników wylądował w Łotewskiej Republice Radzieckiej, osiągając odległość przelotu 516 km. Impreza ta, była największą imprezą Mielca
W dniu 2 maja odbyły się w Łodzi Ogólnopolskie Międzyklubowe Zawody Modeli Latających na Uwięzi. Startowali w nich nasi zawodnicy: Ryszard Wiech, Michał Nowak, Waldemar Kochmański, Jan Pyź, Włodzimierz Zając, Zbigniew Piłat, Andrzej Nosek, Stanisław Schab i kierownik ekipy – Stanisław Górski. Niestety zawody nie zostały dokończone ze względu na złe warunki meteorologiczne.
W dniu 10 maja odbyły się w Częstochowie, Ogólnopolskie Międzyklubowe Zawody Szybowców A-2. Startujący w nich nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: w seniorach Michał Nowak – 12 miejsce, w juniorach Waldemar Kochmański – 17 miejsce i Włodzimierz Zając – .???… W zawodach tych, startowało 85 juniorów i 67 seniorów.
W 1964 roku odbyły się również w Stalowej Woli, Zawody Modeli Redukcyjno-Latających na Uwięzi, o puchar przechodni KM ZMS. Startujący w nich Stanisław Schab zajął I miejsce zdobywając dla barw Aeroklubu puchar przechodni oraz indywidualną nagrodę puchar kryształowy.
W dniach 24 – 28 czerwca, w Ciechanowie odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Modeli Latających. W poszczególnych kategoriach zawodnicy sekcji modelarskiej zajęli następujące miejsca: w kategorii modeli silnikowych – juniorzy: Waldemar Kochmański IV miejsce 403 pkt., Ryszard Wiech 19 miejsce 285 pkt. I Włodzimierz Zając – 0 pkt., na 62 startujących. W kategorii „gumówek”: seniorzy – Michał Nowak 20 miejsce 671 pkt., na 43 startujących. W tej samej kategorii juniorzy: Janusz Strokoń 11 miejsce 323 pkt., Ryszard Wiech 15 miejsce 286 pkt, na 37 startujących.
W kategorii szybowców seniorzy: Maciej Pyź 55 miejsce 495 pkt., Michał Nowak 65 miejsce 434 pkt., na 82 startujących. W tej samej kategorii juniorzy: Włodzimierz Zając II miejsce (wicemistrz Polski) 841 pkt., i Waldemar Kochmański 51 miejsce na 90 startujących. Zespołowo w kategoriach, w których startowali zawodnicy Aeroklubu Mieleckiego, zajęto miejsca 16, 11 i 23 miejsce. Startowało 32 ekipy.
W ramach obchodów „Dni Lotnictwa” odbyły się zorganizowane przez Aeroklub Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na Uwięzi o puchar przechodni Redakcji „Głos Załogi”. Zawody odbyły się w dniach 19-20 wrzesień 1964 roku w konkurencjach „Combat” i „Team-Racing”. W konkurencji „Combat” wzięło udział 17 zawodników, z Częstochowy, Katowic, Stalowej Woli i Mielca. W konkurencji tej zwyciężył zawodnik mielecki Zbigniew Piłat, uzyskując 300 punktów. W dniu 20 września przeprowadzono loty w konkurencji „Team-Racing”, do której zgłoszono 6 zespołów. W punktacji zespołowej I miejsce i puchar przechodni zdobyli zawodnicy z Mielca-I, zdobywając 816 punktów, przed Katowicami – 698 punktów, Stalową Wolą – 345 punktów, Mielcem-II – 249 punktów i Częstochową – 0 punktów.

Interesuje Cię historia
Aeroklubu Mieleckiego
Zapraszamy do działu Historia
Bogata galeria zdjęć
sekcji szybowcowej oraz
prezentacja naszych maszyn!
Zainteresowny szkoleniami?
Zapraszamy do działu
poświęconemu szkoleniam!
Zapoznaj się z naszym
cennikiem i skorzystaj z naszej
nowej oferty szkoleniowej!
Skorzystaj z oferty serwisowej
szybowców i samolotów w
naszej Organizacji Obsługowej