Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Szybowce

 

 

CENNIK OPŁAT ZA LOTY
SEKCJI SZYBOWCOWEJ
AEROKLUBU MIELECKIEGO
im. Braci Działowskich

Sezon 2016

1. Podstawowe szkolenie szybowcowe za wyciągarką:

o Dla osób pomiędzy 14-25 r. ż. – uczący się:
• kurs teoretyczny: 400,00 zł*
• kurs praktyczny: 2900,00 zł

o Dla osób powyżej 25 r. ż.:
• kurs teoretyczny: 500,00 zł*
• kurs praktyczny: 3 300,00 zł

* – opłata za wyżej wymienione szkolenie teoretyczne będzie o 100% wyższa dla osób, które planują odbyć szkolenie praktyczne w innej Organizacji/Ośrodku Szkolenia Lotniczego.

2. Szkolenia uzupełniające do licencji :

 

Szkolenie w zadaniu AIV
( przygotowanie do lotów termicznych i lądowania w terenie przygodnym ( max  16 lotów, max 2h nalotu )

800,00 zł

Szkolenie w zadaniu AVI
(nauka wykonywania lotów termicznych ( max 10 lotów, max. 10h nalotu )

1200,00 zł

Szkolenie w zadaniu AII
(szkolenie uzupełniające w zadaniu start za samolotem po szkoleniu podstawowym  za wyciągarką ( max 23 lotów )

2000,00 zł

 

Dodatkowe loty w szkoleniu uzupełniającym wykraczające poza ustaloną ilość startów, nalot będą rozliczane według cennika

3. Loty szybowcowe:

 • Dla osób uczących się poniżej 25 lat:

 

Członkowie zwyczajni

Członkowie  wspierający, stowarzyszeni po szkoleniu podstawowym w Aeroklubie Mieleckim

Pozostali: AP, członkowie stowarzyszeni AM z innych ośrodków lotniczych

36,00/h

41,00/h

63,00/h

 

 • Dla osób powyżej 25 lat:

 

Członkowie zwyczajni

Członkowie  wspierający, stowarzyszeni po szkoleniu podstawowym w Aeroklubie Mieleckim

Pozostali: AP, członkowie stowarzyszeni AM z innych ośrodków lotniczych

40,00/h

45,00/h

70,00/h

 

4. Pakiety szybowcowe:

W sezonie 2014 zostały wprowadzone pakiety szybowcowe. Kupując określony pakiet zyskuje się obniżenie opłaty za godzinę lotu.

 • Członkowie  zwyczajni, wspierający, stowarzyszeni po szkoleniu podstawowym w Aeroklubie Mieleckim:

 

15h

480,00 zł

25h

650,00 zł

50h

1100,00 zł

 

 • Pozostali: AP, członkowie stowarzyszeni w innych ośrodkach lotniczych :

 

15h

840,00 zł

25h

1150,00 zł

50h

2000,00 zł

 

Uwaga: Opłata za pakiety wznoszona jest z góry. Pakiety do wykorzystania tylko w danym sezonie lotnym !!! w przypadku niewykorzystania pakietu w danym sezonie opłata nie podlega zwrotowi.
Uwaga: Ceny pakietowe nie dotyczą szkoleń uzupełniających do licencji szybowcowej ( zadanie AIV, AVI, AII )

5. Dodatkowe opłaty do lotów dla uczniów-pilotów:

 • za instruktora w szybowcu : 60,00 zł/h
 • za nadzór instruktora na ziemi nad uczniem-pilotem: 30,00 zł/h

6. Rezerwacja szybowca
Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na dany dzień, osoba rezerwująca ma pierwszeństwo w wykorzystaniu sprzętu w danym dniu :

 • Koszt rezerwacji – 100/dzień

Pozostałe opłaty resursowe wg cennika.
7. Rodzaj startu:

 • Start za wyciągarką

 

Członkowie zwyczajni

Członkowie  wspierający, stowarzyszeni po szkoleniu podstawowym w Aeroklubie Mieleckim

Pozostali: AP, członkowie stowarzyszeni AM z innych ośrodków lotniczych

15,00

20,00

25,00

 

 • Start za samolotem:

• Członkowie Aeroklubu Mieleckiego (zwyczajni):
o 0-300 m: 45 zł/hol
o 400 m: 55 zł/hol
o 500 m: 65 zł/hol
o 600 m: 75 zł/hol
o 700 m: 85 zł/hol
o 800 m: 95 zł/hol
o 900 m: 105 zł/hol
o 1000 m: 115 zł/hol

• Członkowie Aeroklubu Mieleckiego (wspierający, stowarzyszeni):
o 0-300 m: 55 zł/hol
o 400 m: 66 zł/hol
o 500 m: 77 zł/hol
o 600 m: 88 zł/hol
o 700 m: 99 zł/hol
o 800 m: 110 zł/hol
o 900 m: 121 zł/hol
o 1000 m: 132 zł/hol

• Pozostali: AP, członkowie stowarzyszeni w innych ośrodkach lotniczych
o 0-300 m: 65 zł/hol
o 400 m: 76 zł/hol
o 500 m: 87 zł/hol
o 600 m: 98 zł/hol
o 700 m: 109 zł/hol
o 800 m: 120 zł/hol
o 900 m: 131 zł/hol
o 1000 m: 142 zł/hol

8. Loty komercyjne:
Start za wyciągarką:
• Lot po kręgu do15 min.: 150,00 zł/lot

Start za samolotem:
• Lot po kręgu do 15 min.: 200,00 zł/lot
• Lot termiczny do 30 min.: 250,00 zł/lot
• Hol szybowca na 1000 m: 500,00 zł/lot

W przypadku dłuższego niż 15 min (start za wyciągarką) i 30 min. (start za samolotem) lotu termicznego obowiązuje opłata w wysokości 5 zł za każdą dodatkową minutę lotu.

9. Opłata za przygotowanie dokumentów do licencji/ świadectwa kwalifikacji:
50,00 zł

10. Członek innego Aeroklubu, ośrodka lotniczego  posiadający skierowanie do Aeroklubu Mieleckiego – obowiązkowe dokumenty jakie musi dostarczyć osoba skierowana do AM (ksera – oryginały do wglądu):

 • skierowanie,
 • licencja pilota szybowcowego PL(G) (pilot licencjonowany) lub zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego oraz praktycznego – min. zadanie AI lub AII (uczeń-pilot)
 • badania: klasa 1 lub 2,
 • protokół z Kontroli Wiadomości Teoretycznych,
 • protokół z Kontroli Techniki Pilotażu (tylko pilot licencjonowany),
 • ubezpieczenie NNW

11. Warunkiem dopuszczenia do sezonu lotnego w 2015 jest :

 • brak zaległości za poprzedni sezon ( loty, prace społeczne, opłaty organizacyjne)
 • opłaty za loty wykonane w danym miesiącu muszą być uregulowane do 15-go dnia następnego miesiąca

 

Interesuje Cię historia
Aeroklubu Mieleckiego
Zapraszamy do działu Historia
Bogata galeria zdjęć
sekcji szybowcowej oraz
prezentacja naszych maszyn!
Zainteresowny szkoleniami?
Zapraszamy do działu
poświęconemu szkoleniam!
Zapoznaj się z naszym
cennikiem i skorzystaj z naszej
nowej oferty szkoleniowej!
Skorzystaj z oferty serwisowej
szybowców i samolotów w
naszej Organizacji Obsługowej