Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Opłaty organizacyjne

CENNIK OPŁAT CZŁONKOWSKICH
AEROKLUBU MIELECKIEGO
im. Braci Działowskich

1. Jednorazowa opłata wpisowa do:

o sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej:

• osoby do 25 r. ż. – uczący się: 200,00 zł
• osoby powyżej 25 r. ż.: 250,00 zł

o sekcji modelarskiej i historycznej 10,00 zł

2. Składki członkowskie:

Składki członkowskie opłacone do dnia 30 marca br -przysługuje rabat od poniższych cen w wysokości 20%

Sekcja szybowcowa, spadochronowa i samolotowa:

o członek zwyczajny:
• powyżej 25 r. ż.:
360,00 zł – składka roczna

• poniżej 25 r. ż.:
240,00 zł – składka roczna

o członek wspierający, stowarzyszony
• powyżej 25 r. ż.:
360,00 zł – składka roczna
• poniżej 25 r. ż.:
240,00 zł – składka roczna

Sekcja modelarska:

o członek zwyczajny:
• powyżej 25 r. ż.:
300,00 zł – składka roczna
• poniżej 25 r. ż.:
150,00 zł – składka roczna

o członek wspierający, stowarzyszony:
• powyżej 25 r. ż.:
300,00 zł – składka roczna
• poniżej 25 r. ż.:
150,00 zł – składka roczna

Sekcja historyczna:

- 24,00 zł – składka do AM płatna 2 zł/miesiąc

UWAGA!

W przypadku nieopłacenia składek powyżej 6 miesięcy następuje skreślenie z listy członków.

3. Opłata przedsezonowa – jednorazowa opłata rozruchowa płatna do dnia 30 marca br.

• Sekcja szybowcowa: 300 zł
• Sekcja samolotowa: 350 zł
• Sekcja spadochronowa: 200 zł

Opłata przedsezonowa – jednorazowa opłata rozruchowa płatna po dniu 30 marca br.

• Sekcja szybowcowa: 400 zł
• Sekcja samolotowa: 450 zł
• Sekcja spadochronowa: 300 zł

4. Obowiązkowe prace na sprzęcie dla sekcji szybowcowej, spadochronowej i samolotowej:

Każdy członek Aeroklubu Mieleckiego jest zobowiązany przepracować 50 godzin na sprzęcie w organizacji obsługowej AM – podczas jednego sezonu lotnego.

Godziny pracy będą potwierdzane pieczątką Aeroklubu Mieleckiego oraz podpisem osoby funkcyjnej Aeroklubu Mieleckiego.

Każdy członek będzie na końcu sezonu rozliczany z prac.

Jeżeli członek nie przepracuje podczas sezonu obowiązkowych prac na sprzęcie wówczas będzie zobowiązany wpłacić na działalność Aeroklubu Mieleckiego 500,00 zł liczone: 50 h x 10,00 zł/h = 500,00 zł.

 


Interesuje Cię historia
Aeroklubu Mieleckiego
Zapraszamy do działu Historia
Bogata galeria zdjęć
sekcji szybowcowej oraz
prezentacja naszych maszyn!
Zainteresowny szkoleniami?
Zapraszamy do działu
poświęconemu szkoleniam!
Zapoznaj się z naszym
cennikiem i skorzystaj z naszej
nowej oferty szkoleniowej!
Skorzystaj z oferty serwisowej
szybowców i samolotów w
naszej Organizacji Obsługowej